Zápis

Zápis dětí do Mateřské školy Rohozná
pro školní rok 2022 – 2023
proběhne 5. května od 15:00 – 17:00 hodin

K zápisu prosím přineste následující dokumenty:
- pediatrem potvrzené vyjádření lékaře (originál)
- rodný list dítěte
- občanský průkaz
- vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy
Při přijímacím řízení bude ředitelka školy postupovat podle těchto kriterií

Nezapomeňte, prosím, že pro zajištění místa ve školském zařízení, je nutné se k zápisu dostavit i v případě, že dítě bude do MŠ nastupovat až v průběhu školního roku.