Zápis

  Zápis do mateřské školy Rohozná na školní rok 2020/2021 informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a dle pokynů MŠMT bude zápis do MŠ probíhat bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole.

Dokumenty potřebné pro zápis si vytiskněte z webových stránek www.msrohozna.cz

Tyto, pak vyplněné spolu s kopií rodného listu dítěte a s kopií očkovacího průkazu, vložené do obálky:

- pošlete poštou na adresu:

 MŠ Rohozná – příspěvková organizace, Rohozná 240, 569 72

tak, aby byly doručeny nejpozději do 16.5.2020

- vložte do schránky upevněné při vchodu do budovy školy ze dvora nejlépe v den zápisu 5. 5. 2020 do 16.30 h.

- předejte osobně v den zápisu po zazvonění ve dveřích MŠ

dne 5. 5. 2020 a to v době od 14:00 h. – 16:30 h.