Zápis

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se bude 
v MŠ Rohozná – příspěvková organizace konat v těchto dnech
pondělí 3. května do čtvrtka 13. května 2021

Na základě doporučení MŠMT se zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
bude konat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a jejich dětí.

DOKUMENTY K ZÁPISU
Zákonný zástupce ve výše uvedených termínech mateřské škole doloží již vyplněné dokumenty(všechny tiskopisy ke stažení níže pod textem):
1.    Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
2.    Evidenční list dítěte s potvrzením lékaře o očkování (neplatí pro děti, které budou od 1. 9. 2021 plnit povinné předškolní vzdělávání)
3.    Prostá kopie rodného listu dítěte

PŘEDÁNÍ DOKUMENTŮ
Možnosti podání Žádosti o přijetí (a dalších souvisejících dokumentů):
•    vhozením obálky s dokumenty do poštovní schránky školy
schránka je umístěna na plotu mateřské školy u hlavní silnice u jídelny
•    do datové schránky školy (ab2pfbf)
•    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (prostý e-mail nelze akceptovat),
•    poštou na adresu školy (Mateřská škola Rohozná - příspěvková organizace, Rohozná 240, 569 72)
Prosíme, pokud využijete možnost zaslání Žádosti o přijetí a dalších dokumentů poštou (stačí obyčejně, neposílejte doporučeně), informujte nás o jejich odeslání prostřednictvím e-mailu pachovska@msrohozna.cz, DĚKUJEME.
•    osobní podání
Bude umožněno u hlavního vchodu do školy (zavoníte na zvonek ředitelna a ředitelka školy od Vás příslušné materiály převezme, toto bude možné pouze v pondělí 3. a 10. 5. v čase 8:00 – 16:00)

REGISTRAČNÍ ČÍSLO
Jak Vám mateřská škola předá informace?
•    Jakmile od Vás obdržíme Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další potřebné dokumenty, zašleme na Vámi (v Žádosti) uvedený e-mail * dokument, kde budou uvedeny a shrnuty nejdůležitější informace, a hlavně uvedeno registrační číslo dítěte (to budete potřebovat pro zjištění, zda Vaše dítě bylo či nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání).
* Pokud by někdo e-mailovou adresu neměl zřízenou, zavoláme Vám na (v Žádosti) uvedené telefonní číslo a všechny informace Vám sdělíme.

KOMUNIKACE V RÁMCI ZÁPISU
•    Kontaktní údaje na Vás (vyplňují se v Žádosti o přijetí) vyplňujte, prosíme, čitelně (jedná se o e-mail a telefonní číslo), abychom Vás v případě potřeby (tj. chybějící či neúplné dokumenty, či jiné záležitosti) mohli úspěšně kontaktovat.
•    Běžná komunikace mezi zákonnými zástupci a školou bude probíhat zejména prostřednictvím:
•    telefonu: + 420 461 595 015, 731 509 947
e-mailu: pachovska@msrohozna.cz
Nahlédnout do spisu budou moci rodiče (zákonní zástupci dítěte) 14. 5. 2021, v 8:30 – 9:30.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
•    Na webových stránkách mateřské školy bude v pondělí 17. 5. 2021 zveřejněn seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání.
Předem upozorňujeme, že v seznamu budou z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna pouze registrační čísla uchazečů.
•    Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti (zahájení správního řízení) poštou.
•    Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu. Pokud však o jeho vydání požádáte, bude Vám vyhověno.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ ke stažení
EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE ke stažení