Rozvrh dne

 

06:45 – 8:00 

Ranní scházení dětí, volné hry, ranní rituály (ranní úkol)

08:00 –9:45 

Průběžná svačina, komunitní kruh, vzdělávací a zájmové činnosti dětí,hudební a pohybová chvilka, hodnotící kruh

9:45  – 11:45 

Pobyt venku

11:45  – 12:45 

Oběd, hygiena

12:45 – 14:30 

Odpočinek, možnost spánku, klidové činnosti, práce s předškoláky, hygiena

14:30 – 15:00 

Odpolední svačina

15:00  – 16:00 

Odpolední aktivity, činnosti dle vlastního výběru dětí, dokončování výrobků apod.

  • Režim dne je postaven zejména na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí.
  • Začátek povinného předškolního vzdělávání stanovuje ředitelka školy v časovém rozmezí od 8:00 do 12:00 hodin.
  • Vyzvedávání dětí po obědě do 12:15