Historie a současnost MŠ

Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Historie:
     Tradice předškolního vzdělávání v Rohozné sahá k datu 15. 9. 1945, kdy v  obci započala výuka v právě zřízené mateřské škole. Tehdy navštěvovalo MŠ 38 žáků a první učitelkou byla Jiřina Kocandová. Mateřská škola byla pod správou II. obecné školy. 

   Od 1. 9. 1955 se MŠ stala samostatnou institucí a její správou byla pověřena učitelka Anna Buchtová – Cupalová. Předškolní zařízení navštěvovalo průměrně 28 dětí. Ve školním roce 1959-1960 bylo přihlášeno do MŠ 50 dětí. Dosavadní prostory se staly nedostačující, a tak se postavila nová budova, která byla slavnostně otevřena 29. 8. 1965. Děti zde byly rozděleny do dvou tříd (oddělení). V roce 2003 se opět MŠ vrátila pod správu ZŠ a spolu vstoupily do právní subjektivity. Z důvodu tohoto sloučení, z ekonomických důvodů (provozní náklady na budovu) a malého počtu přihlášených dětí, se MŠ přestěhovala do nově upravených prostor v budově ZŠ (2005). V těchto prostorách je mateřská škola dosud.
V areálu školy byla v roce 2019 vybudovaná přírodní vzdělávací zahrada, kterou s dětmi hojně využíváme při pobytu venku. Dále je v těsném sousedství školy kompletně zrekonstruované hřiště. Většina herních prvků zde umístěných je určena věkové skupině dětí MŠ. Přijďte se podívat a vyzkoušet!

Současnost: 

Výchova a vzdělávání dětí probíhá podle zpracovaného ŠVP s názvem „Planeta veselých dětí“. Součástí tohoto vzdělávacího programu je i plán logopedické prevence.
Ve školním roce 2018/2019 jsme do výchovy a vzdělávání dětí v naší MŠ zařadili prvky programu Začít spolu. Jedná se o inovativní vzdělávací program, více si o programu můžete přečíst zde.
Každý den se děti schází v tzv. Ranním kruhu. Navzájem se přivítají, sdělují si pocity, prožitky, opakují si a sdílejí. Určí který je den v týdnu, měsíc, rok, jaké je počasí, plánují podle svých zájmů a přání společná témata. Po pohybové chvilce následuje motivace a nabídka do jednotlivých center aktivit (koutků). Třída je rozdělena do center aktivit (CA), což jsou částečně uzavřené menší prostory pro tematickou tvorbu a práci dětí. Děti si samostatně vybírají, v kterém CA budou pracovat. Mají tedy možnost volby, zároveň jsou vedeny k odpovědnosti za svou volbu (zvolenou činnost dokončit, po práci udělat v CA pořádek). Po dokončení činností probíhá Hodnotící kruh, kde vedeme děti k sebehodnocení a reflexi. Poté odchází na pobyt venku. Následuje oběd a odpočinek po obědě. V odpoledních hodinách si děti hrají, pracují v CA nebo mají možnost se vrátit k rozdělaným činnostem a dokončit je.

Mateřská škola je v současnosti jednotřídní.
Kapacita je 25 dětí.
Provoz od 6:45 do 16:00hod.