Aktuálně v MŠ

2019/2020

 
19.3.

Vážení rodiče,

v souladu se situací v našem státě, se šířením „koronaviru“ COVID 19, Vám chceme oznámit, že se

od 19. 3. 2020 přerušuje provoz MŠ až do odvolání.

Jestliže máte nějaké dotazy, kdykoliv se nás můžete zeptat

na telefonním čísle 731509947. Můžete se i obrátit na pana starostu obce pana Židka: tel. 736 633 776

Děkujeme za pochopení v této složité době.

                                                                               za MŠ Rohozná:                                                                                             Vlasta Luňáčková DiS.

ZÁPIS    DO ZŠ

Zápis do 1. třídy ZŠ Pomezí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s
mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s
koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné
školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a
bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Rodiče musí ve stanoveném termínu (na naší škole do 8. dubna 2020) škole
zaslat žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce. V případě
odkladu žádost o odklad s dvěma doporučujícími posudky od PPP (SPC) a
dětského lékaře.
Možnosti zaslání jsou následující: e-mailem s elektronickým podpisem,
datovou schránkou, poštou nebo osobně (pondělí a čtvrtek 9:00 - 11:00).
Podepsanou žádost můžete vhodit také do poštovní schránky 2. stupně ZŠ.


N. Dostálová
zástupce ředitele ZŠ